Google+ KUHU LIIGUD ARMAS EESTI? - EA

728x90 AdSpace

Viimased

Friday, October 24, 2014

KUHU LIIGUD ARMAS EESTI?

Arengud Eestis on murettekitavad. Lausa jõuga, igasuguseid demokraatiale omaseid norme
Euroopas on juba riike, kus lapsed ei kuulu sisuliselt nende vanematele, vaid riigile ja igal ajal, kui lastekasvatus ei lähe kokku riigis parasjasti omaksvõetud ideoloogiaga, võidakse lapsed vanematelt võõrandada. Selline riik on näiteks Norra, ka Saksamaal ei tohi lapsevanemad sekkuda kuidagi laste kasvatusse, mis puudutab neile eriti "homokultuuri" õpetust, vastasel juhul vanemad saavad karistada kuni vangituseni ja neilt võidakse lapsed kogunisti ära võtta riiklikule kasvatusele.

Eestit tüürivad kinnimakstud reeturpoliitikud ja nendega kaasajooksikud samas suunas, küll veidi aeglasemalt aga järjekindlalt.
Hiljuti üllatasid meid nn. lastekaitsjad, uudisteportaal ERR.ee teatas:
"MTÜ Lastekaitse Liit hinnangul on riigikogu menetluses olev samasooliste kooselu seadustamine tervitatav samm ühiskonna avatuse ja võrdõiguslikkuse poole.
Et see protsess valutumalt kulgeks, tegi liit omalt poolt soovituse, et koolides ja lasteaedades suurendataks selgitustööd samasooliste ja nende kooselu kohta.
"Selleks vajalikud ressursid peab leidma riik. Lapse heaolu tagab muu hulgas kaaslaste teadlik ja neutraalne suhtumine samasoopaaridesse," kirjutas liit riigikogu õiguskomisjonile."
Sellised "lastekaitsjad" on asunud meie lapsi ja nende moraalsust ründama kaitsmise asemel.

Sama tegevus käib "Kooseluseadusega" paralleelselt uue Lastekaitseseadusega seoses, see on kahjuks laiema üldsuse silmis täiesti tähelepanuta jäänud. See uus Lastekaitseseadus rikub otseselt mitmeid põhiseaduse sätteid ja üldse ei kõlba kuhugi. Toon nüüd tõeliselt laste õiguste eest muretseva initsiatiivgrupi arvamuse sellest seaduseelnõust:

"Lastekaitseseadus 677 SE
Initsiatiivne grupp Perekonna ja Laste Kaitseks arvamus Lastekaitseseaduse eelnõu kohta

Saadame Teile petitsiooni Lastekaitseseaduse eelnõust, mile allnimetatud paragrahvid on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega ning ohustavad perekonna terviklikust ja Eesti rahva tulevikku. Oleme saanud petitsioonile alates 07.02.2014 üle 1300 allkirja. Petitsioon on koostatud aadressil: http://www.petitsioon.com/lastekaitseseaduse_eelnu

Mõned tähtsamad märkused Lastekaitseseaduse eelnõu (edaspidi eelnõu) kohta (petitsiooni tekst isa 1).

1) Vastavalt põhiseaduse §.1e 27 Ig 3 on vanematel esmane õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Selle põhimõtte järelmiks on ka tõdemus, et riigi õigus teostada laste heaolu kaitset on vanemate vastava õiguse suhtes üksnes teisejärguline, seda toetav ja täiendav.
. Samas LAKS-i eelnõuga on sätestatud vaid vanemate vastutus (LAKS-i eelnõu §7) ja kohustused (LAKSi eelnõu §22). Vanemate õigustest ei ole uues seaduse eelnõus sõnagi. Vanem on eemaldatud lapsega seotud otsuste tegemisest: LAKSi eelnõu §21 lõige 2 punkt 2 lapse parima huvi väljaselgitamisel ja LAKS-i eelnöu §29 lõige 5 lapse abivajaduse hindamisel eeldab eelnõu vaid lapse arvamuse arvesse võtmist. Vanema ja/või perekonna arvamuse arvestamist ei ole seaduse eelnõuga sätestatud.
. Eelnõu tekstis peaaegu kõikides punktides mõiste "vanem" on asendatud väljendiga "last kasvatav isik", mis alavääristab vanema rolli lapse elus

2) Vastavalt põhiseaduse §-le 26 lg I igaühel on õigus perekonna ja eraelu puutumatusele. See tähendab, et perekonnal on õigus iseseisvalt kasvatada oma lapsi, ja keegi ei tohi sekkuda perekonna ellu, "ennetada riski" mis tahes ettekandel.
. Samas LAKS-i eelnõu §33 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse ametnik rikkuda pere puutumatust oma otsusega nt. lapse perest eraldamise puhul. Samuti ei ole ette nähtud mingit tõsist vastutust ametnikel oma tegude eest, mis annab alust kuritarvitamiseks.
. Samuti LAKS-i eelnõu annab alust väga laialt tõlgendada laused "lapse heaolu", "lapse heaolu ennetamise riskid", "lapse õigused ja vabadused", "abivajav laps", mis annab alust kuritarvitamiseks ametnike poolt, eraldamiseks lapsi mis tahes põhjustel normaalsetest peredest. Põhjust nii arvata annab igapäevane praktika ja statistika Euroopa riikides, mille seaduste aluset on välja töötatud antud Lastekaitseseaduse eelnõu. Ainult Lätis on eraldatud peredest 2012 aastal 2189 last (fhttpJ/rodiv/files/agitation/euro-sodoml.jpg), Eestis eraldasid samal aastal 410 last (http:/fpub.stat.ee/px-web.2001 /Dialog/Saveshow.asp).

Võrreldes kehtiva Lastekaitseseadusega puuduvad eelnõus järgmised äärmiselt tähtsad sätted:
§ 9 p.1 "(...) Sünnihetkest alates on igal lapsel õigus oma nimele, rahvusele, rahvuskultuurilisele üldharidusele, oma vanematele ja hooldamisele oma vanemate poolt".
§ 24 p.1 "Lapse arengu ja kasvu loomulikuks keskkonnaks on perekond. Lastega perekonnad peavad saama riiklikku kaitset ja toetust".
§ 27 p.1 "Last ja vanemaid ei tohi üksteisest eraldada vastu nende tahtmist (...)"
§ 27 p.2 Lapse ja vanemate eraldamisel tuleb ara kuulata lapse arvamus ja soovid ning lisada need eraldamise dokumentide juurde. (...)"
§ 35 p.1 "Enne kui eraldada laps vanematest, piirata tema vabadust või arutada tema kuritegu kohtus, tuleb küsida õpetaja või psühholoogi ja arsti arvamust lapse seisundi kohta (...)"
§ 64 p.1 "Abistataval lapsel on õigus kontaktile vanemate ja lähedaste sugulastega (...)"."

Lastekaitsest sellise värdjaliku eelnõuga seoses ei saa küll rääkida ja on järjest selgem, et Eesti liigub koos teiste Euroopa Liidu osariikidega vägivalla ühiskonda mille nimeks on neomarksism, või siis uuskommunism. Lootus jääb, et Euroopa rahvuslased ja iseseisvuslased selle ELi monstrumi siiski lammutavad, enne, kui see suudab rahvastele tekitada korvamatut kahju.

Kaitske lapsi tänapäva "lastekaitsjate" eest!
välistades, kasutades pettust ja vassimist proovitakse Riigikogus läbisuruda juba kurikuulsaks saanud "Kooseluseadust", mis avaks ka meil tee esialgu ametlikuks samasooliste kooselu registreerimiseks (hiljem muidugi seadust täiendades - abieluks) ja lisaks annaks veel sellistele värdperedele õiguse ka lapsendatud laste kasvatamiseks. Kujundamaks lastest samasuguguste "väärtusinnangutega" olevused.
 A
Matti Ilves
ANNA HÄÄL !
PETITSIOON LOE ROHKEM LASTEKAITSESEADUSE EELNÕUST
JAGA JAGA JAGA JAGA JAGA JAGA JAGA JAGA JAGA JAGA JAGA JAGA JAGA JAGA
http://maaleht.delfi.ee/news/lehelood/koik/seadus-ametnike-kaitseks.d?id=69998655
S

EA toimetaja S ARTIKLID

E-mail ➨ estoniananonymous@gmail.com

Ühine Meiega/Join Us ➨ Facebook

Telli Meie Video Kanal/Subscribe ➨ Youtube

Lehekülg/Website ➨ Estonian Anonymous

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: KUHU LIIGUD ARMAS EESTI? Description: Rating: 5 Reviewed By: Unknown
Scroll to Top