Google+ Emaüsas olid kaks beebit... - EA

728x90 AdSpace

Viimased

Saturday, May 9, 2015

Emaüsas olid kaks beebit...
Emaüsas olid kaks beebit

Üks küsis teiselt: "Kas sa usud elu pärast sünnitust?" Teine vastas: "Miks, muidugi. Seal peab olema midagi peale sünnitust. Võib-olla me oleme siin, et meid valmistataks millegi jaoks, mis tuleb hiljem. "

 "Jama" ütles esimene. "Ei ole elu pärast sünnitust. Milline elu see oleks? " 

Teine ütles: "Ma ei tea, kuid seal on rohkem valgust kui siin. Võib-olla me kõnnime jalgadega ja sööme oma suuga. Võib-olla on meil teisi meeli millest me praegu ei saa aru " 

Esimene vastas: "See on absurdne. Käimine on võimatu. Ja süüa suuga? Naeruväärne! Nabanöör varustab meid toidu ja kõigega, mida me vajame. Aga nabanöör on nii lühike. Elu pärast sünnitust on loogiliselt võttes välistatud. " 

Teine käis aga peale: "Noh ma arvan, et seal on midagi ja võibolla on see elu teistsugusem kui see on siin. Võib-olla me ei vaja seda füüsilist juhet enam. " 

Esimene vastas: "Rumalus. Ja pealegi, kui seal on elu, siis miks ei ole keegi kunagi tagasi tulnud sealt? See on elu lõpp ja pärast sünnitust on vaid pimedus ja vaikus ja unustus. See ei vii meid kuhugi. " "Noh, ma ei tea," ütles teine, "kuid kindlasti me kohtume emaga ja ta hoolitseb meie eest."

 Esimene vastas: "Ema? Sa tegelikult usud emasse? See on naeruväärne. Kui ema on olemas siis kus ta on praegu ? " 

Teine ütles: "Ta on kõikjal meie ümber. Me oleme tema poolt ümbritsetud. Oleme temast. See on tänu temale,et me elame. Ilma temata see maailmas ei ja ei eksisteeri. " 

Ütles esimene: "Noh ma ei näe teda, nii et see on loogiline, et teda ei ole." Millele teine ​​vastas: "Mõnikord, kui sa oled vaikuses ja keskendud ja sa tõesti kuulad, siis sa tajud Ta kohalolekut ja kuuled ta armastavat häält, mis kutsudes tuleb ülevalt." - Útmutató Léleknek


In a mother’s womb were two babies. One asked the other:
“Do you believe in life after delivery?” The other replied, “Why, of course. There has to be something after delivery. Maybe we are here to prepare ourselves for what we will be later.”
“Nonsense” said the first. “There is no life after delivery. What kind of life would that be?”
The second said, “I don’t know, but there will be more light than here. Maybe we will walk with our legs and eat from our mouths. Maybe we will have other senses that we can’t understand now.”
The first replied, “That is absurd. Walking is impossible. And eating with our mouths? Ridiculous! The umbilical cord supplies nutrition and everything we need. But the umbilical cord is so short. Life after delivery is to be logically excluded.”
The second insisted, “Well I think there is something and maybe it’s different than it is here. Maybe we won’t need this physical cord anymore.”
The first replied, “Nonsense. And moreover if there is life, then why has no one has ever come back from there? Delivery is the end of life, and in the after-delivery there is nothing but darkness and silence and oblivion. It takes us nowhere.”
“Well, I don’t know,” said the second, “but certainly we will meet Mother and she will take care of us.”
The first replied “Mother? You actually believe in Mother? That’s laughable. If Mother exists then where is She now?”
The second said, “She is all around us. We are surrounded by her. We are of Her. It is in Her that we live. Without Her this world would not and could not exist.”
Said the first: “Well I don’t see Her, so it is only logical that She doesn’t exist.”
To which the second replied, “Sometimes, when you’re in silence and you focus and you really listen, you can perceive Her presence, and you can hear Her loving voice, calling down from above.”
- Útmutató a Léleknek
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Emaüsas olid kaks beebit... Description: Rating: 5 Reviewed By: Estonian Anonymous
Scroll to Top